Anaokulu

SAYFAYI
YAZDIR

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

“Her öğrenci farklı bir dünyadır; geliştirebilmek için ona ulaşmak gerekir.”

Özel Bilgikent Okulları’nın anaokulunda uyguladığı eğitim programı, MEB onaylı ve uluslararası geçerliliğe sahip birçok pedagojik eğitim modelinin sentezinden oluşan özgün bir modeldir. Bu özgün yaklaşım ile öğrencilerimizin “Fiziksel, Zihinsel, Psikolojik, Sosyal, Akademik” alanlarda bir bütün halinde çok yönlü ilerlemesine ve gelişmesine olanak tanınmaktadır.

Bu amaçla tasarlanan “Zenginleştirilmiş Bütünsel Gelişim” modeli eğitim programında GEMS Programı, UNICEF tarafından “En İyi Eğitim Sistemi” ödülünü alan HIGH-SCOPE Yaklaşımı, Orff Yaklaşımı ve Çoklu Zekâ (Multiple Intelligence) modelleri birbiriyle entegre haldedir.


1.    GEMS Programı: Çocuğun, Fen ve Matematik bilimlerindeki temel bilimsel kavram ve yöntemleri anlama, bu bilimlere karşı olumlu tutum geliştirmesi ve yaşam boyu bu becerileri kullanması amaçlanır. Program içeriğinde azlık-çokluk, sayı, zaman, boyut, 5 duyu, şekil-simetri, yer-yön gibi kavramlara sıklıkla yer verilir.
 

2.    HIGH-SCOPE Yaklaşımı: Bu yaklaşımda çocuklarımızın kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinlikler ile öğrenme anlayışı esastır. “Etkin Öğrenme” olarak tanımlanan bu yaklaşımda, öğrencilerimiz pasif bir bilgi alıcısı olarak değil, aktif ve etkin öğrenen, öğrenmeyi keşfeden bireyler olarak yetiştirilir. Etkin öğrenme sayesinde çocuk, kendi merakı doğrultusunda keşifler yaparak yeni bilgiler ve problem çözme yolları edinir.
 

3.    ORFF Yaklaşımı: Bu eğitim yaklaşımında, çocuğun içinde var olan yaratıcı güçlerin açığa çıkmasak için, özünde doğaçlama ritim, hareket, dans gibi sanatsal alanlar konuşma ile kombine edilerek keşfetme ve yaratma ortamı sunulur. Bu yaklaşımda beynin her iki bölümü aynı anda kullanıldığından, öğrenme hızı belirgin olarak artar.
 

4.    Çoklu Zekâ Yaklaşımı: Özel Bilgikent Okulları eğitimcilerinin vazgeçilmez prensiplerinden biri, “her bireyin bir çok zekâya sahip olduğu ve yine her bireyin zekâ türlerinin eşsiz bir karışımı olan dinamik bir varlık olduğu” felsefesidir. “Her öğrenci eşsizdir, biriciktir.” inancıyla hareket edilen bu eğitim yaklaşımında, kişinin zekâsının parmak izi kadar eşsiz olduğu kabul edilir. Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği bir yol ve yetenekli olduğu beceri alanı vardır. 
 

Çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek kendilerini güçlü hissettikleri; “Sözel-Dilsel Zekâ, Müzikal-Ritmik Zekâ, Bedensel-Kinestetik Zekâ, Görsel-Mekânsal Zekâ, Doğa Zekâsı, Sosyal Zekâ, Matematiksel-Mantıksal Zekâ, İçsel Zekâ”gibi beceri alanlarını keşfetmek, bu alanlardaki yeteneklerini üst seviyeye çıkarmak, bu alanlardaki ilgisini araç olarak kullanarak eğitim ortamlarını zevkli hale getirmek ve böylece öğrenme fırsatlarını arttırmak, uygulanan çoklu zekâ yaklaşımının yol haritasıdır.
 

5.    Değerler Eğitimi: Yaşadığımız toplumda değerli ve uyumlu bir birey olarak var olabilmek için sosyal yaşamda edinilmesi gereken “Aile Sevgisi, Arkadaşlık, Hayvan ve Doğa Sevgisi, Görev Bilinci ve Sorumluluk, Konuşma ve Dinleme Becerisi, Vatan Sevgisi, Çevre Bilinci, Doğruluk ve Dürüstlük, Tertipli ve Düzenli Olmak, Selamlaşmak, Saygı ve Hoşgörü, İşbirliği ve Yardımlaşma” gibi temel değerler, anaokulu aktivitelerimizde konu edilerek çocuklarımıza, günlük yaşam içinde bu değerleri kullanma ve uygulama ortamları hazırlanır; yaparak-yaşayarak öğrenme modeliyle aktif rol üstlenerek bu sosyal becerileri kazanması sağlanır.
 

Özel Bilgikent Okulları Anaokulu Eğitim Modelinin Amacı;

  •      Bilimin ışığında düşünme stratejisi geliştirebilen, 
  •      Öğrenmeyi öğrenen, 
  •      Bilgiyi yorumlayabilen,
  •      Kendini özgürce ifade edebilen,
  •      İlgi alanlarını ve yeteneklerini keşfedebilen,
  •      Üretken, aktif, kreatif,
  •      Olaylara farklı bakış açılarından bakabilen,
  •      Sorgulayan, araştıran, gözlem yapan,
  •      Problem çözen, probleme özgün çözümler üretebilen,
  •      Çevresindeki kişilerin farklılıklarının farkına varan ve farklılıkları saygıyla karşılayabilen bireyler yetiştirmektir.

Bilgikent Okulları’nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

BİZ SİZİ ARAYALIM

Lütfen formu doldurun. Yetkili personelimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.