İLKOKUL

SAYFAYI
YAZDIR

EĞİTİM PROGRAMIMIZ

Okulumuzda geleneksel değil, “İlerlemeci” yaklaşım esas alınmıştır. Uzman ve dinamik sınıf öğretmeni kadrosuyla öğrenci merkezli, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve psikomotor gelişimlerini proje ve etkinlik tabanlı eğitim sistemi ile destekleyerek çocuk gelişimine katkı sağlayan, dünya insanı yetiştirmeyi hedefleyen eğitim anlayışımız ile;

 •      Öğrenme Stilleri Modeli
 •      Yapılandırmacı Öğretim Yaklaşımı
 •      Çoklu Zekâ Yaklaşımı
 •      Beyin Temelli Öğrenme
 •      İlerlemeci Yaklaşım

modellerini birbirine entegre halde uygulayarak çocuklarımızı araştırmaya ve yaratıcılığa yönlendirmeyi, öğrenmeyi öğretmeyi, eğitimi ve öğrenmeyi sevdirmeyi amaçlıyoruz.

Eğitim programı amacımız;

 •      Akademik olarak başarılı,
 •      Araştırmacı,
 •      Yaratıcı,
 •      Paylaşımcı,
 •      Sanatsal ve sportif becerileri gelişmiş,
 •      Yabancı dili yetkin bir şekilde kullanabilen,
 •      Sosyal, psikolojik, bedensel, sanatsal, bilimsel yönden yetkin bireyler yetiştirmektir.


İLKOKULDA YABANCI DİL EĞİTİMİMİZ

Okulumuz, ana dilinden başka uluslararası iletişimde yaygın olarak kullanılan İngilizce eğitimini anasınıfından itibaren programlarına dâhil eder.

Yabancı dili yaparak-yaşayarak edindirmeyi prensip olarak benimseyen okulumuzda temel amaç, öğrencinin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir.

Öğrencilerin İngilizceyi daha etkin ve doğru kullanabilmeleri için kazanım odaklı bir yabancı dil eğitim programı uygulanır.

Öğrencilerimizin yabancı dilde dinleme, anlama, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefleyen programımız drama etkinlikleri, oyunlar, Spelling Bee yarışması, şarkılar, müzik ve pek çok aktiviteyle İngilizce eğitimi verilir.

1. sınıftan itibaren öğrencilerimiz, dönem boyunca yaptıkları etkinlikleri biriktirerek yıl sonunda İngilizce öğretmenleri eşliğinde velilere sunarlar.

1. sınıflarda haftada 6 saat, 2-3-4. sınıflarda 8 saat olan İngilizce dersleri, alanında uzman öğretmenlerimizce verilir.


Kayıt Süreci

Öğrenci tanıma formu doldurulur.
Bilgisayar ortamında Bilgikent Aile Birliği Formu doldurulur ve hazırlanması için gerekli evrak listesi verilir. 
Halkla ilişkiler randevu vererek öğrencinin rehber öğretmen ile görüşmesi için çağrılır.
1. sınıf öğrencilerine; görsel, resim, video ile öğrenciyi tanıma stilleri uygulanır.

Gerekli Evraklar

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Veli nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İkametgâh belgesi
 • 6 adet vesikalık fotoğraf
 • Nüfus kayıt örneği
 • Öğrenci tanıma formu
 • Aile tanıma formu
 • Acil durum başvuru formu
 • Aile katılım formu
 • Üzüm, süt izin dilekçesi
 • Sağlık bilgi formu
 • Aşı karnesi fotokopisi
 • Kan grubu karnesi
 • Anne baba ayrı ise velayet belgesi
 • Kullanılan ilaçlar

Bilgikent Okulları’nda eğitim yaklaşımı, öğrencilerin özgün düşünme ve akılcı karar verme becerilerini geliştirmeye yöneliktir.

BİZ SİZİ ARAYALIM

BİZ SİZİ ARAYALIM

Lütfen formu doldurun. Yetkili personelimiz en kısa zamanda sizinle iletişime geçecektir.